Tarieven en facturering

Heeft u vragen over uw rekening? Bekijk hier meer informatie over tarieven en facturering.

De tarieven in de gehele mondzorg en dus ook de orthodontie worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat betekent dat de tarieven voor beugels voor alle orthodontisten in Nederland gelijk zijn.

Uiteraard hangt uw eigen bijdrage voor een beugelbehandeling af van de door u afgesloten aanvullende ziektekosten verzekering. De nieuw toegevoegde of gewijzigde verrichtingen en tarieven voor de orthodontie zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) www.nza.nl. Bij de prestatiecodes met een * worden de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening gebracht. Deze zullen in uw kostenbegroting apart vermeld worden.

Download tarievenoverzicht orthodontie

FACTURERING

Heeft u vragen over uw rekening?
Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan factoringkantoor Famed. Neem voor de betalingsvoorwaarden of meer informatie contact op met Famed:

Website: www.famed.nl/klantenservice

Telefoon: 0900 – 0885

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige en orthodontische zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar

Download vergoedingen overzicht 2019
Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.