De tarieven in de gehele mondzorg en dus ook de orthodontie worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat betekent dat de tarieven voor beugels voor alle orthodontisten in Nederland gelijk zijn.

Uiteraard hangt uw eigen bijdrage voor een beugelbehandeling af van de door u afgesloten aanvullende ziektekosten verzekering. De nieuw toegevoegde of gewijzigde verrichtingen en tarieven voor de orthodontie zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) www.nza.nl. Bij de prestatiecodes met een * worden de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening gebracht. Deze zullen in uw kostenbegroting apart vermeld worden.

Download tarievenoverzicht orthodontie

FACTURERING

Heeft u vragen over uw rekening?
Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan factoringkantoor InfoMedics (voorheen Famed). Voor vragen over nota’s dient u zich direct tot InfoMedics te wenden (telefoon 036 – 20 31 900). Wij maken u erop attent dat de betalingsvoorwaarden van InfoMedics op deze facturen van toepassing zijn.

Website: https://www.infomedics.nl