Vragen? Bel direct 010 – 474 62 19   

Disclaimer

Vrijwaring

Aan de internetsite van “van Zanden Orthodontie” is de uiterste zorg besteed. De internetsite is echter informatief en pretendeert geen volledigheid. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Noch “van Zanden Orthodontie”, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina’s, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde informatie of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

Copyright

Alle informatie weergegeven binnen de internetsite van “van Zanden Orthodontie” is eigendom van “van Zanden Orthodontie”, tenzij anders vermeld. Voor vermenigvuldiging en/of openbaar making van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van de “van Zanden Orthodontie” -internetsite door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van “van Zanden Orthodontie” nodig.

Chat openen