ISO-gecertificeerd

Hoogste kwaliteit: wij zijn al vele jaren ISO-gecertificeerd!
En daar zijn wij trots op!

ISO 9001- Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij (een certificerings-instelling) vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van onze praktijk aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen toetst deze instelling o.a. het beleid van de organisatie, de doelstellingen, wettelijke eisen, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de bekwaamheid van medewerkers, de uitvoering van procedures en de informatie over prestaties.

Onze organisatie wordt jaarlijks getoetst, om te beoordelen of deze bij voortduring voldoet aan de eisen van de norm. ISO 9001 legt de nadruk op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering.