Identificatieplicht

Sinds 1 januari 2006 moeten patiënten zich identificeren in de zorg.

Goed om te weten

De identificatieplicht geldt in ziekenhuizen, poliklinieken, zelfstandige behandelcentra en aanverwante zorginstellingen.

Identificatieplicht: voor wie?
De Identificatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor jongeren. Heeft een jongere geen eigen identiteitskaart of paspoort, dan is het paspoort van de ouder waar de jongere in vermeld staat, ook goed. Jongeren vanaf 14 jaar moeten zelf een legitimatiebewijs hebben.