De behandeling

Informatie over je eerste bezoek, je behandelplan en je behandeling vind je hier.

Voorbeelden van aanleidingen voor een beugelbehandeling zijn:

  • Je tanden staan niet netjes recht.
  • Door gebrek aan ruimte breken je tanden niet of niet goed door.
  • De tanden en kiezen van je boven- en onderkaak passen niet goed op elkaar.
  • De spraak- en kauwfunctie zijn verstoord door de stand van de tanden.
  • De vorm van de tanden klopt niet of er ontbreken één of meerdere tanden of kiezen (fout tijdens de aanleg van de tanden).

De beugelbehandeling zorgt ervoor dat je tanden recht komen te staan en dat je kiezen goed op elkaar passen. Wij zorgen er niet alleen voor dat je gebit er heel mooi uit komt te zien, maar ook dat het optimaal functioneert en je hele leven meegaat!

Eerste bezoek

Bij het eerste bezoek zal een oriënterend gesprek plaatsvinden, waarbij globaal door de orthodontist aangegeven zal worden wat de behandelmogelijkheden zijn. Voor het maken van een definitief behandelplan is documentatie nodig in de vorm van gebitsmodellen en een aantal röntgenfoto’s.
Meestal is het mogelijk deze documentatie meteen bij dit bezoek te laten maken. Met deze documentatie leggen wij tevens de beginsituatie nauwkeurig vast. Dat is belangrijk omdat wij dan de veranderingen in de stand van de tanden, kiezen en kaken goed kunnen volgen.

 

Behandelplan

Het definitieve behandelplan zal meestal in een aparte afspraak worden besproken. Aan de hand van de gemaakte röntgenfoto’s en gebitsmodellen zal het behandelplan worden uitgelegd en zullen wij tevens vertellen en laten zien welke beugel(s) voor jou het beste is (zijn) om het meest optimale resultaat te krijgen. Meestal mag ook jij meebeslissen over de behandeling, er valt namelijk wat te kiezen!

Ook zal een indicatie gegeven worden over de behandelduur en de kosten van behandeling. Nb: je tandarts wordt altijd door ons schriftelijk op de hoogte gesteld van de diagnose en het behandelplan. Na de bespreking worden vervolgens de afspraken gemaakt voor het plaatsen van je beugel. Nu kan je behandeling echt beginnen en heb je straks een mooi gebit!

 

Behandeling

Controles vinden doorgaans eens in de 4 weken plaats. De beugel wordt dan bijgesteld en indien nodig worden draden vervangen. Het dragen van elastieken, die een verbinding maken tussen het boven- en ondergebit om je gebit beter passend te maken, maakt meestal onderdeel uit van de behandeling. De meeste jongeren komen na een paar afspraken zelfstandig naar de controleafspraken. Als er gezamenlijk overleg met je ouders of één van beiden nodig is, geven wij dit op tijd aan. Willen je ouders of begeleider(s) vaker meekomen? Zij zijn altijd van harte welkom!

Meer informatie over beugels en de werkingsmechanismen vind je op de website: www.beugel.nl

 

Samenwerking

Soms is het nodig om voorafgaand, tijdens of aansluitend aan de behandeling de hulp van andere specialisten in te roepen. Er wordt in dit verband nauw samengewerkt met je eigen tandarts en/of met tandartsen die gespecialiseerd zijn in tandheelkundige deelgebieden (zoals bijvoorbeeld esthetische tandheelkunde, parodontologie en implantologie), met kaakchirurgen en logopedisten. Voor een behandeling kan zodoende de hoogst mogelijke kwaliteit gewaarborgd worden.